-25%

Sáp vuốt tóc

Sáp vuốt tóc Loreal

80.000  60.000 
80.000 

Combo Sáp Vuốt Tóc

Combo sáp Loreal & Gôm Luxurious

99.000 
-20%
150.000  120.000 
120.000 
120.000 
130.000 

Combo Sáp Vuốt Tóc

Combo sáp Kanfa & Gôm Luxruious

130.000 
-11%

Sáp vuốt tóc

Sáp vuốt tóc Seba

180.000  160.000