I. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

Khi quý khách hàng đăng ký để lại thông tin cá nhân trên website chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin sau:

  1. Họ & tên
  2. Địa chỉ giao hàng
  3. Địa chỉ eMail
  4. Điện thoại cá nhân

Những thông tin trên chúng tôi chỉ được sử dụng trong những múc đích sau dây:

  1. Giao hàng cho quý khách hàng đặt tại Gomsapgiare.com
  2. Thông báo cho quý khách về thông tin đơn hàng
  3. Xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin nhận hàng của quý khách hàng cho đơn vị vẩn chuyển hàng.
  4. Gửi thông tin khuyến mãi cho quý khách hàng.

Ngoài những mục đích trên chúng tôi sẽ không được phép sử dụng bất kỳ thông tin quý khách vào bất kỳ mục đích nào khác

II. Phạm vi chúng tôi sử dụng

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho đơn vị giao hàng như : GHN, GHTK, VNPOST để giao hàng cho quý khách.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin khách hàng để quảng bá cho khách hàng về những khuyến mãi sắp tới của chúng tôi trên mạng xã hội, website ….

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật tại hệ thống của chúng tôi trong thời gian chúng tôi còn hoạt động. Trong trường hợp quý khác hàng không muốn chúng tôi lưu trữ lại thông tin, chúng tôi sẽ xóa bỏ hoàn toàn những thông tin của quý khách có trên hệ thống của chúng tôi

IV. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ một đơn vị thứ 3 nào.